Villa Verde sp. z o.o. ul. Szkotnik 9 33-240 Żabno


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki  
 http://www.villa-verde.pl/home/eu1

Villa Verde sp. z o.o.
ul. Szkotnik 9
33-240 Żabno10-03-2016 – Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Villa Verde sp. z o. o.

Termin składania ofert:
18.03.2016 r. do godziny 10:00 

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

03-02-2015  Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Badanie przez Villa Verde Sp.zo.o. utwardzonego oleju rzepakowego jako komponentu innowacyjnej dyspersji parafinowo-olejowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”

31-10-2014  Wybór dostawcy urządzeń w ramach działania 2.2.

22-10-2014  Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Badanie przez Villa Verde Sp.zo.o. utwardzonego oleju rzepakowego jako komponentu innowacyjnej dyspersji parafinowo-olejowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”

30-06-2014 – Podpisanie umowy o dofinansowaniu Nr MRPO.02.02.01-12-2-0649-39-14 w ramach działania 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych.

03.01.2013 – Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia topnika.

26.11.2012  Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia rębaka, pieca oraz instalacjidoprowadzającej ciepło.

14.11.2012 – Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia linii do produkcji świec prasowanych (tzw. walców).

05.11.2012 – Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linię do produkcji osłonek aluminiowych (kubeczków).

30.08.2012  Zapytanie ofertowe – zakup 3 szt zbiorników z mieszadłem.

30.06.2012  Zakończenie I etapu projektu: "Villa Verde - B2B elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy partnerami firmy".

04.05.2012 – Wybór wykonawcy projektu z dofinansowania 8.2.

02.05.2012 – Zarejestrowanie połączenia Villa Verde Sp. z o.o. z AGRA i DEPRO przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.

17.04.2012 – Podpisanie umowy o dofinansowaniu Nr UDA-POIG.08.02.00-12-150/11-00 w ramach działania 8.2.

19.03.2012 – Wybór oferty na linię do produkcji świec (podgrzewaczy).

08.03.2012 – Zapytanie ofertowe - linia do produkcji świec (podgrzewaczy).

08.03.2012 – Anfrage nach einem Angebot - eineProduktionslinie nach Kerzen (Teelichter).

29.02.2012 – Przyznanie dofinansowania na realizację projektu: "Villa Verde - B2B elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy partnerami firmy".